regulamin

KONTAKT
 • GOSIA ADAMSKA
 • bazart_tlk@yahoo.com
OPŁATA ZA STOISKO
 • STOISKO MUSI BYĆ OPŁACONE NAJPÓŹNIEJ DO 12 LISTOPADA 2010
 • W PRZYPADKU WIĘKSZEGO ZAINTERESOWANIA bazAr'tem NIŻ ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC O UDZIALE MOŻE ZADECYDOWAĆ KOLEJNOŚĆ (DATA) WPŁATY
 • OPŁĄTA WYNOSI 100ZŁ (LUB 80ZŁ Z WŁASNYM STOLIKIEM LUB JEŚLI STOLIK NIE JEST POTRZEBNY) NA KONTO:
MAŁGORZATA ADAMSKA
BANK PKO BP
8110-2055-7400-0044-0200-0231-27

 • W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ PIERWSZĄ LITERĘ SWOJEGO IMIENIA I CAŁE NAZWISKO/ LUB SWOJE INICJAŁY I NAZWĘ STOISKA
 • NIEOPŁACENIE STOISKA JEST RÓWNE Z REZYGNACJĄ Z UDZIAŁU W bazAr't
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GODZIN bazAr'tu
 • GODZINY OTWARCIA OD 12 DO 18
 • ABY ROZŁOŻYC STOISKO NALEŻY STAWIĆ SIĘ NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 11:00 RANO W DNIU bazAr'tu (bazAr't OTWARTY DLA bazAr'towiczów OD GODZINY 10:30).
 • STOISKO – WSZYSTKIE WYSTAWIANE PRACE – NALEŻY ZŁOŻYĆ DO GODZINY PO ZAMKNIĘCIU
 • PROSZĘ NIE OPUSZCZAĆ bazAr'tu PRZED GODZINĄ ZAMKNIĘCIA, TJ. 18
STOISKO
 • bazAr'towicze MOGĄ USTAWIAĆ/WIESZAĆ SWOJE PRACE TYLKO W OBRĘBIE WŁASNEGO STOISKA LUB MIEJSCU DLA NICH WYZNACZONYM
 • JEŚLI bazAr'towicz POTRZEBUJE WIĘCEJ MIEJSCA BĘDZIE MUSIAŁ UIŚCIĆ DODATKOWĄ OPŁATĘ. DODATKOWE MIEJSCE MUSI BYĆ NAJPIERW UZGODNIONE Z ORGANIZATOREM.
 • CAŁY PRZYWIEZIONY EKWIPUNEK MUSI BYĆ TRZYMANY W OBRĘBIE STOISKA
 • NALEŻY ZADBAĆ O WIZERUNEK WŁASNEGO STOISKA
 • KAŻDY bazAr'towicz JEST ODPOWIEDZIALNY ZA BEZPIECZEŃSTWO SWOICH PRAC
 • KAŻDY bazAr'towicz JEST PROSZONY O PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI/SOBIE I UMIESZCZNIE JEJ W OBRĘBIE WŁASNEJ EKSPOZYCJI
 • KAŻDY bazAr'towicz JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE ŚMIECI I ODPADKI
 • KAŻDY bazAr'towicz MUSI PRZYWIEŹĆ WŁASNE SIEDZISKO
 • NIE NALEŻY WBIJAĆ GWOŹDZI W ŚCIANĘ – JUŻ TAM SĄ WYSTARCZY SIE PRZYJRZEĆ
 • NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ TO, ŻE TEMPERATURA W SALI BĘDZIE WYNOSIĆ OKOŁO 10°C

INFORMACJE DODATKOWE

na stronie bazAr'tu będzie umieszczona lista jego tego uczestników, dlatego proszę o przygotowanie krótkiej informacji o sobie i swojej twórczości oraz trzech, wybranych przez siebie, przykładów swoich prac o wymiarach 200px (sz) x 133px(w) .

po ustaleniu składu bazAr'tu każdy z bazAr'towiczów otrzyma meila z mapką, na ktorym zostanie zaznaczone jego stoisko