wazne daty


12 listopada 2010 - termin nadsyłania zgłoszeń
12 grudnia 2010 w godzinach od 10 do 17 - bazAr't Wrocław